معماری،آموزش معماری،معماری ایران،معماری اصفهان،معماری یزد،معماری آثار مشهور دنیا،مقاله معماری،جزوه معماری،پایان نامه معماری،معماری آسان،قبولی در رشته معماری،نقشه کشی،آموزش نقشه کشی،دانلود نرم افزار معماری،عکس معماری،بنایی،گالری معماری،طراحی معماری

انتشار کتاب «پل از منظر معماری»

انتشار کتاب «پل از منظر معماری»

دسته بندی : معماری ایران تاریخ : جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
  • موضوع
  • مشخصات
  • نهاد اجرایی

دیباچه مؤلف
اصول «زیبایی‌شناسی» در «طراحی پل» به «ساختارهای مهندسی» منحصر نمیشود اما بخشی از اصول جهانی به شمار میرود که
معموالً با بخشی از «فعالیتهای خالقانه» بشر ارتباط دارد فعالیتهایی که در مقولۀ هنر قرار میگیرند و هنگام مشاهدۀ آنها احساس
هیجان یا لذت به انسان دست میدهد. زیبایی یا عظمت طبیعت که در طول زمان از طریق فرآیندهای اتفاقی به وقوع پیوسته، در
مقوله زیبایی طبیعی قرار گرفته و متمایز از زیبایی هنری است. اینطور میتوان گفت اصولی که در مقولۀ زیباییشناسی قرار میگیرند
تا حد زیادی به عوامل روانشناسی بستگی دارند و بنابراین ساختۀ ذهن بشرند که پایه و اساس مجزا ندارند. افراد زیادی دربارۀ موضوع
زیباییشناسی بحث کرده و مطلب نوشتهاند. با توجه به درک افراد از مفهوم مشاهدهپذیر دنیای اطراف ما، ایدههای مختلفی پیروی
خواهد شد.
کیفیت عملی سازۀ پل به ماهیت آن بستگی دارد و تحت تأثیر هر یک از جنبههای طراحی آن است. برعکس آزادی بیان یک
هنرمند یا مجسمه ساز، طراح پل در پیروی از اصول زیباییشناسی محدود است. زیرا باید شرایط عملی و اقتصادی را برآورده کند. به
هر حال با گذشت زمان و پیشرفت مصالح ساختمانی جدید و تکنیکها و نیز درک صحیحتری از سازهها، امکان بیان حوزههای
زیباییشناسی افزایش یافته و به افزایش بینش و بصیرت منجر شده است. پل از مهمترین بناها و زیرساختهای توسعۀ شهری و
منطقهای است. در ایران شکل پل کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که پل با توجه به شکل آن میتواند به مثابۀ یک نماد و
حتی نشانه مطرح باشد. توجه به هر دو جنبۀ سازه و معماری پل میتواند آن را به عنوان یک اثر مطرح کند. نمونههایی از این آثار در
ایران قدمت دیرینه دارند. سی و سه پل از آن جمله است. امروزه ارتباط بین سازه و معماری در ابنیۀ ویژه، به ویژه پلها بسیار کم شده
است. فرم یک ساختمان از عوامل مختلفی از جمله مصالح، عملکرد، مباحث زیباشناختی، روشهای ساخت و اجرا، محدودیتهای
اقتصادی تأثیرپذیر است. از بین آنها به مباحث زیباشناختی و شکل معماری کمتر توجه میشود. پلها در طول زمان از انواع مختلفی
برخوردار شدهاند. از بین آنها پلهای شهری نیز دارای تنوع و کارکردهای مختلفیاند. پلهای روگذر اتومبیلرو، ریلی، عابر پیاده و غیره
از این دستاند. افزایش تعداد این پلها در سیما و منظر شهری بسیار مؤثر است. از این رو، توجه به شکل و جنبههای معمارانۀ پل که
مؤثر از مالحظات سازهای است از مهمترین ضروریات این بررسی است. ارائۀ شکلی از پل با توجه به مالحظات سازهها، بهبود عملکردی
و محدودیتهای اجرایی و در عین حال توجه به جنبههای زیباییشناسانه از دیگر اهداف آن است.
»کنت« اولین کسی بود که زیباییشناسی را مستقل از منطق و اصول اخالقی ارزیابی کرد. بر طبق اصول ترکیب، زیبایی مربوط به
پلها را نمیتوان با استفاده از واژگان و اصطالحات ساده بیان کرد، بلکه به تعداد بیشماری مشخصه بستگی دارد که از میان آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد: یکپارچگی، هارمونی و ریتم ترکیب، کاراکتر، نسبت مناسب، ترتیب متعادل، تضاد در شکل و جرم،
رنگ و زمینۀ مواد و مقاومت و ثابت بدون بزرگی و سنگینی غیرضروری. از طرف دیگر، قواعد بیانگر شیوههای کسب نتایجیاند که با
اصول ترکیب مطابقت دارند. در هر حال واضح است که این قوانین جنبۀ کلی و کاربرد جهانی دارند. قواعد ساختارهای خاصی دارند که
لزوماً طیف کاملی از پدیدههای زیبا را در بر نمیگیرند و یا لزوماً بهترین روش به شمار نمیروند. اختالف نظرهای زیادی در مورد لزوم
و ارزش قواعد وجود دارد. امروزه بیشتر هنرمندان و معماران بر این نظر توافق دارند که هیچ قاعدهای وجود ندارد که با استفاده از آن
بتوان کیفیت هنر یا معماری را اندازه گرفته یا به وجود آورد. حتی اگر چنین ارزشهایی در مفهوم نئوپالتونیک مطلق بودند، برای
تحلیل برحسب فر آیندهای پیچیدۀ ادراک بشر، مهم و گنگ به نظر میرسند. در نهایت، در این نوشتار سعی شده به مقولۀ پل از منظر
معماری بیشتر بپردازیم.

فهرست و مقدمه‌ی کتاب

نویسنده: سیدمهدی هاشمی
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۲۳۸
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

انتشارات دانشگاه تهران

نوشته انتشار کتاب «پل از منظر معماری» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 2
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.